Standorte

Ingenieurgesellschaft Peil, Ummenhofer mbH     IPU Ingenieurgesellschaft Karlsruhe mbH
Büroleitung: Prof. Dr.-Ing. Michael Siems     Büroleitung: Dr.-Ing. Christoph Hörenbaum
Daimlerstr. 18     Lorenzstr. 29
38112 Braunschweig     76135 Karlsruhe
Telefon: +49 (0) 531-12331-00     Telefon: +49 (0) 721-626855-10
Fax: +49 (0) 531-12331-11     Fax: +49 (0) 721-626855-11
E-Mail: m.siems@ipu-ing.de     E-Mail: c.hoerenbaum@ipu-ing.de
   
   
Ingenieursozietät Peil, Ummenhofer und Partner     Ingenieursozietät Peil, Ummenhofer und Partner
Büroleitung: Dr.-Ing. Christoph Hörenbaum     Büroleitung: Prof. Dr.-Ing. Michael Siems
Schubartstr. 18     Daimlerstr. 18
73529 Schwäbisch-Gmünd     38112 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 7171-87457-28     Telefon: +49 (0) 531-12331-00
Fax: +49 (0) 7171-87457-29     Fax: +49 (0) 531-12331-11
E-Mail: c.hoerenbaum@ipu-ing.de     E-Mail: ipu@ipu-ing.de
   
   
IPU Ingenieurgesellschaft Berlin mbH     
Büroleitung: Dr.-Ing. Milad Mehdianpour (Geschäftsführer)     
Rahel-Hirsch-Str. 10, John F. Kennedy Haus 3. OG     
10557 Berlin     
Telefon: +49 (0) 30-24617235     
E-Mail: m.mehdianpour@ipu-ing.de